Belgie

Datum: 10 november 2006   

14 minuten leestijd

België heeft een gunstige geografische ligging, grenzend aan de Noordzee en gelegen te midden van de EU-lidstaten Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg. Het overwegend vlakke landschap, de vele waterwegen en de ligging aan de Noordzee hebben de goede infrastructuur in dit land mogelijk gemaakt.
De totale oppervlakte van België bedraagt 30.528 km2, met een bevolkingsdichtheid van 339 inwoners per km2. Wat dit betreft komt België op de tweede plaats in de Europese Unie, na Nederland. Nederland heeft een oppervlakte van 41.000 km2 en een bevolkingsdichtheid van 377 inwoners per km2. Inwoners: 10.600.000 inwoners.Taal, Nederlands, Frans en Duits, Geld als Munteenheid: Euro, Elektriciteit: 220 volt,Religie: Katholiek

Heb je zin om op reis te gaan naar België maar weet je niet waar je moet beginnen? De informatie op de volgende pagina zal van pas komen als je meer wilt weten over dit kleurrijke en veelzijdige land. Praktische informatie over hoe je er komt en waar je kunt overnachten, ook als je niet veel te besteden hebt. Of je nu op vakantie gaat,er een paar maanden gaat wonen of om te studeren of al dan niet als vrijwilliger te werken ,alle informatie die je nodig hebt vind je op reizenservice.nl reistips.

België (Frans: Belgique; Duits: Belgien; Engels: Belgium) is een federale constitutionele monarchie in Noordwest-Europa. De totale oppervlakte van België is 30.518 km2 en de hoofdstad is Brussel. Tot België behoren ca. 30 in de Nederlandse provincie Noord-Brabant gelegen kleine gebieden of exclaves die samen de gemeente Baarle-Hertog vormen. België is iets kleiner dan Nederland (0,9% x Nederland).
België grenst in het westen aan de Noordzee (kustlijn: 66 km), in het noorden aan Nederland (450 km), in het oosten aan Duitsland (167 km) en het Groothertogdom Luxemburg (148 km), en in het zuiden aan Frankrijk (620 km).

De oppervlakte van het Vlaams Gewest bedraagt 13.522 km2, het Waals Gewest heeft een oppervlakte van 16.844 km2 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslaat 162 km2. De grenzen van België zijn slechts bij uitzondering natuurlijke grenzen en zijn grotendeels tot stand gekomen door afspraken die in internationale verdragen werden gemaakt. Het noorden wordt gekenmerkt door een vlak landschap, waar zich veel landbouwgronden bevinden en dat wordt doorsneden door vele kanalen en andere waterwegen. Het hoogste punt van België is de Botrange (694 meter) in het Ardennenmassief, dat aansluit op het Duitse Eifelgebied. Wat bodemgesteldheid betreft, kan het land in vier zones worden ingedeeld, die elk een overheersend bodemtype kennen:

  1. de kustvlakte, met duinen en polders;
  2. laag-België, met zandgronden (Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg);
  3. midden-België, met leemgronden (Brabant, Luik);
  4. hoog-België, met stenige leemgronden en venen (Namen, Luxemburg).

De belangrijkste rivieren zijn de Schelde, de Maas en de Leie. Vrijwel alle zijrivieren van de Schelde zijn gereguleerd; in het stroomgebied van de Maas werden de Maas, de Sambre en de Ourthe gekanaliseerd.
Net als Nederland is België gevoelig voor overstroming. Met name in het Waals Gewest en in de stroomgebieden van de Maas en de Ourthe (Haute-Meuse en Ourthe-Amblève) dreigt vaak overstromingsgevaar.
Wallonië heeft mede om die reden het Waals Regenplan ontwikkeld. Dit houdt in dat de diverse factoren die er toe bijdragen dat de rivieren overstromen, geminimaliseerd worden. De kennis over overstromingen en over het overstromingsrisico van rivieren zou verbeterd moeten worden en de diverse gebieden zouden minder kwetsbaar gemaakt moeten worden voor overstromingen. Ook voor Nederland is het van groot belang dat dit plan ontwikkeld is, aangezien wij hier zeer direct mee te maken krijgen als er sprake is van overvloedige watertoevoer, bijvoorbeeld vanuit de Maas.

In Vlaanderen bevinden zich drie belangrijke zeehavens, in de eerste plaats Antwerpen, gevolgd door Gent en Zeebrugge. De belangrijkste luchthaven is die van Brussel. De meeste luchtvaart en luchtvracht in België verlopen via Zaventem. Er gaan echter stemmen op om naast Zaventem een andere nationale luchthaven op Vlaams grondgebied te vestigen. De reden hiervoor is dat Zaventem met uitbreidingsproblemen kampt. Voorlopig echter bestaan er nog uitbreidingsplannen voor de Brusselse luchthaven tot 2010. Andere belangrijke luchthavens voor vracht- en personenvervoer zijn die van Antwerpen en Oostende. Charleroi-Gosselies (Brussels South) en de luchthavens Luik en Antwerpen-Deurne worden steeds belangrijkere regionale luchthavens.

Toerisme, recreatie en horeca
De toeristische branche heeft een bescheiden belang voor de Belgische economie, maar speelt toch een rol van enige betekenis. De kustregio neemt ongeveer 60 procent van de totale omzet in het toerisme voor zijn rekening. Het toerisme in het Waalse Gewest is steeds meer in opkomst, vooral in de provincies Namen en Luxemburg.

Horeca
Volgens de drie verenigde brancheorganisaties voor de horeca, Federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen, Waals Gewest en Brussel, waren er 45.663 horecagelegenheden in België in 2003 (2000: 49.521): 1.749 hotels, 24.992 restaurants en 18.922 cafés. Het aantal horecagelegenheden is sinds 2000 in totaal gedaald.

Toerisme en recreatie
In 2004 registreerde het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 28,5 miljoen overnachtingen in Belgische hotels, campings, vakantiecentra, vakantiedorpen en logiesvormen voor doelgroepen. Dit is een daling van 1,8 procent ten opzichte van 2003.
Net als in 2003 waren de toeristen in 2004 in de eerste plaats afkomstig uit België zelf, gevolgd door Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Het aantal overnachtingen van Nederlanders, Britten en Duitsers daalde in 2004 met respectievelijk 5,2, 7,1 en 6,5 procent. Alleen Fransen verbleven meer nachten in België dan in 2003, een verschil van 5,4 procent. Nederlanders boekten in 2004 in totaal 4.973 overnachtingen.
De kust heeft de grootste aantrekkingskracht, vooral voor de Belgen zelf en voor de Duitsers. In de Ardennen zijn echter relatief de meeste toeristische verblijfplaatsen. Ook hier komen het meest Belgische toeristen. De Nederlanders nemen de tweede plaats in. Er zijn in de Ardennen bijna tweemaal zoveel campings te vinden als in de kuststreek en bijna drie keer zoveel verblijfplaatsen voor specifieke doelgroepen, zoals vakantiekampen voor de jeugd en jeugdherbergen. Er zijn ook meer hotels, maar deze zijn wel kleiner dan die aan de kust.

Perspectief in Waalse Gewest
De Waalse toeristische sector biedt sinds een aantal jaren steeds meer perspectief als economische sector. Vooral de korte verblijven bleken een groeisector te zijn. De gunstige ontwikkeling is onder meer een gevolg van de regionalisering in België, die sinds 1995 een feit is. De gewesten kregen op een aantal gebieden meer eigen bevoegdheden, ook op het gebied van toerisme. De Waalse overheid investeert in het toerisme. Binnen Wallonië is vooral de provincie Luxemburg (de Ardennen) een toeristische trekpleister. De provincie dankt de economische heropleving van de afgelopen jaren mede aan de opkomst van het ‘groene toerisme’.

Vakbeurzen
Er worden meerdere vakbeurzen gehouden op het gebied van toerisme, horeca, sport en recreatie in België. De beurs Horeca Expo bijvoorbeeld is één van de belangrijkste beurzen. Deze wordt jaarlijks in Flanders Expo in Gent gehouden. Ook in de toeristische branche zijn jaarlijks meerdere beurzen, in België doorgaans ‘vakantie, toerisme en vrijetijdssalon’ of ‘gastronomie en toerismesalon’ genoemd. Op het gebied van sport en recreatie zijn er per tak van sport vakbeurzen te vinden.
Voor een jaarlijks overzicht van vakbeurzen kunt u de volgende websites bezoeken:

  • Vakbeurzenkalender ABC voor de handel en industrie België: www.abc-d.be
  • Overzicht internationaal gerichte vakbeurzen per land via: www.auma.de

Visa formaliteiten
Nederlandse staatsburgers kunnen met een paspoort of identiteitsbewijs zonder problemen België bezoeken, net zoals dat geldt voor de burgers van de andere lidstaten van de Europese Unie. Voor het huren van een auto is een rijbewijs verplicht, maar dat hoeft niet persé een internationaal rijbewijs te zijn.

Telefoneren en Tijdsverschil
Internationaal toegangsnummer: 32.
Collect call naar Nederland: 0800 100 31 (lokaal tarief).
Tijdverschil met Nederland: 0,0 uur.
Diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland:

Ambassade van België
Alexanderveld 97
2585 DB Den Haag
Tel. 070-3123456
Fax 070-3645579
E-mail: [email protected]

Nederlandse vertegenwoordigingen in België:

Ambassade van Nederland
Herrmann Debrouxlaan 48
1160 Brussel
Tel. 00-32-2-6791711
Fax 00-32-2-6791773
E-mail: [email protected]
Open maandag-vrijdag 09.00-18.00 uur

Consulaat-Generaal Antwerpen
Uitbreidingstraat 86, 2e verdieping
2600 Antwerpen-Berchem
Tel. 00-32-3-2870830
Fax 00-32-3-2814331
E-mail: [email protected]
Open maandag-vrijdag 09.00-12.30 uur

Consulaat-Generaal Gent
Recollettenlei 12
9000 Gent
Tel. 00-32-9-2251816
Fax 00-32-9-2256523
Open maandag-vrijdag 10.00-12.00 uur en 14.00-15.00 uur

Consulaat-Generaal Luik
Rue J. L. Defrêne 107
4340 Awans
Tel. 00-32-4-2396604
Fax 00-32-4-2396605
Open maandag-vrijdag 10.00-12.00 uur

Consulaat-Generaal Namen
13 A Rue du Château
B-5300 Seilles
Tel. 00-32-85-830247
Fax 00-32-85-830100
Open dinsdag 09.00-12.00 uur en donderdag 13.00-16.00 uur

Toeristenbureaus in Nederland:

Belgisch Verkeersbureau
Postbus 2324
2002 CH Haarlem
Tel. 023-5344434
Fax 023-5342050
E-mail: [email protected]

Toerisme Vlaanderen
Koninginnegracht 86
2514 AJ Den Haag
Tel. 070-416 8110
E-mail: [email protected]

Feestdagen in België

1 januari: Nieuwjaar
1 mei: Feest van de Arbeid
11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
21 juli: Nationale Feestdag
15 augustus: OLV-Hemelvaart
27 september: Feest van de Franse Gemeenschap
1 november: Allerheiligen
11 november: Wapenstilstand
25 december: Kerstmis
Pasen & Paasmaandag (geen vaste datum)
OLH-Hemelvaart: zesde donderdag na Pasen
Pinksteren & Pinkstermaandag: zevende zondag & maandag na PasenAuto

Reizen naar en in België

Auto
Brandstofprijzen (bij benadering)
Ongelood 95: € 1,23,-
Ongelood 98: € 1,25,-
Gelood 98: € 1,25,-
Diesel: € 0,99,-
LPG: € 0,31,-

Verkeersregels
In Principe zijn de verkeersregels in België bijna hetzelfde als in Nederland op een paar uitzonderingen na:

Let op bij het afslaan.
Let op bij groene verkeerslichten indien u afslaat en rijdt u niet direct door maar wees bewust van tegenliggers, want in België zijn de meeste kruispunten met verkeerslichten niet ‘conflictvrij’.
Het rechtdoorgaande en linksafslaande verkeer is niet met aparte lichten geregeld. Indien u links wilt afslaan moet u dus eerst de tegenliggers laten voorgaan die rechtdoor willen. Pas als de weg vrij is, kunt u rustig afslaan.

Voorrang
Rechts heeft voorrang op gelijkwaardige wegen, ook langzaam verkeer.
Op rotondes heeft het verkeer op de rotonde voorrang.
Als rechtsafslaand verkeer voorrang moet geven aan rechtdoorgaande (brom)fietsers wordt dat aangegeven met een bord waarop een bromfiets in een rode driehoek staat afgebeeld.

Maar in België is het wel zo dat wie van rechts komt en stopt, zijn voorrang verliest. Als u van rechts komt en stopt, dan gaat de ander voor indien die van links komt. Denkt u dus vooral niet dat Belgen onbeschoft zijn, want het is gewoon een kwestie van duidelijke afspraken.

Verlichting
Motorrijders en bromfietsers zijn verplicht ook overdag dimlicht te voeren.

Maximumsnelheden
Binnen de bebouwde kom: 50 km/u
Buiten de bebouwde kom: 90 km/u
Autosnelweg: 120 km/u

Gordels en helmen
Alle inzittenden (ook achterin) van een auto zijn verplicht veiligheidsgordels te dragen. Kinderen tot 12 jaar mogen niet voorin zitten, tenzij ze langer dan 1,50 meter zijn. Een helm is verplicht voor motorrijders en bromfietsers.

Alcohol
Het maximaal toegestane alcoholpromillage is in België 0,5.

Parkeren
Verboden te parkeren voor openbare gebouwen en naast een witte of gele streep op de weg. In steden is in de ‘blauwe zones’ een parkeerschijf verplicht. De Nederlandse schijf – blauw met zwarte cijfers – is geldig.

Boetes
Boetes kunnen direct worden betaald. Betaling ter plaatse met creditcard is niet mogelijk, wel met alle mogelijke andere geldsoorten (variërend van Euro’s tot Amerikaanse dollars). Weigert u een schikking te betalen, dan wordt een waarborgsom opgelegd. Weigert u ook deze, dan wordt de auto voor 96 uur in beslag genomen.

Pech onderweg
Met een Internationale Reis- en Kredietbrief (verkrijgbaar bij de ANWB) is hulp bij pech gratis. België kent de TCB, de RACB (herkenbaar aan de rode auto) en de VAB (witte auto’s met tekst ‘Pechdienst’). Bij een praatpaal kunt u vragen naar Touring Secours of Touring Wegenhulp.

Alarmnummer ambulance en brandweer: 112.
Verkeersinformatie is telefonisch verkrijgbaar bij de VAB in Antwerpen: 03-2536767.

Slimme tips:
Overnachten langs de weg in auto, caravan of kampeerauto is toegestaan in België, als er maar niet echt gekampeerd wordt.

Trein
Met de trein naar België
Op een steenworp afstand en toch echt buitenland: dat is België. Vertrouwd door de taal en de historie, ‘anders’ door de zuidelijke gezelligheid. Of het nu gaat om cultuur of natuur, België heeft veel te bieden.

Treinstad Brussel
Wat houdt je tegen? Je kunt al een retourticket boeken vanaf 40 euro. Brussel, hoofdstad van België, zetel van de Europese Unie, culinaire stad, stad van het surrealisme. Brussel heeft zoveel te bieden. Kijk op NS internationaal voor alle info.

Treinstad Gent
Wat houdt je tegen? Je kunt al een retourticket boeken vanaf 43 euro. Hier kijkt met niet op een monument meer of minder: er zijn maar liefst twee middeleeuwse burchten, vijf abdijen. Kijk op NS internationaal voor alle info.

Treinstad Luik
Wat houdt je tegen? Je kunt al een retourticket boeken vanaf 37 euro. Luik is een stad waar hoofdzakelijk in de Franse taal wordt gesproken maar ook Duits en Nederlands. Liège is dan ook de Franse benaming. Kijk op NS internationaal voor alle info.

Treinstad Brugge
Wat houdt je tegen? Je kunt al een retourticket boeken vanaf 48 euro.Brugge is een van de mooiste kleine steden van Europa. Met zijn vele historische kerken, godshuizen en patriciërshuizen lijkt het wel een zuideuropese stad.Kijk op NS internationaal voor alle info.

Treinstad Antwerpen
Wat houdt je tegen? Je kunt al een retourticket boeken vanaf 34 euro.Het gezellige Antwerpen is een kosmopolitische wereldhaven met kleine buurten en wijken met elk een eigen gezicht en sfeer.Kijk op NS internationaal voor alle info.

Voordelig Treinen:
Brussel: Thalys Last Minute aanbiedingen 50% korting!
Iedere dinsdag worden in een aantal treinen de laatste stoelen met 50% korting aangeboden. Wees er snel bij, want op=op! Indien beschikbaar staan de Last Minute aanbiedingen van deze week in onderstaande tabel. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt. Het is dus mogelijk dat er op onderstaande treinen geen plaatsen meer beschikbaar zijn op het ogenblik dat u probeert te boeken. Omboeken en annuleren is niet mogelijk.Kijk op NS internationaal voor alle info.

Trein vervoer in België
België beschikt over een uitgebreid en goed betrouwbaar spoorwegnetwerk. Je kan kiezen tussen IC (Intercity) treinen en IR (Interregio) treinen. De IR treinen stoppen aan meerdere stations. Op de site van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kan je informatie vinden over de bestemmingen en de vertrek- en aankomsttijden. Ticketjes kunnen aan de loketten gekocht worden. In de meeste treinstations staan ook automaten waar je met je creditcard een biljet kan kopen.

Vliegtuig
België telt één nationale luchthaven, Brussel – Zaventem. Dit land heeft ook een regionale luchthaven in Antwerpen, in Charleroi, in Luik en Oostende. Door de kleinschaligheid van het land zijn er geen binnenlandse vluchten mogelijk.

Bus – Metro – Tram – Openbaar vervoer
Er is overal in België een goed netwerk van bussen die binnen en tussen steden rijden. De standplaatsen van de meeste busdiensten bevinden zich aan de treinstations. Je kan een ticketje op de bus kopen. In de grote steden (Antwerpen, Gent en Brussel) en in de kuststeden rijden trams. Informatie omtrent de reistijden en de bestemmingen van bussen en trams kan je vinden bij De Lijn en bij TEC. Brussel is voorzien van een uitgebreid en goed betrouwbaar metronetwerk.

Taxi
Taxi’s zijn overal in het land te vinden. Er is meestal een speciale standplaats voorzien in de buurt van het treinstation. Het is echter ook mogelijk om taxi’s telefonisch te reserveren. Alhoewel de meeste taxi’s uitgerust zijn met een teller, kan het geen kwaad om vooraf naar de tarieven te informeren. De prijzen voor taxirit zijn nogal aan de dure kant. Het is dan ook aan te raden om met meerdere personen een taxi te delen of enkel kleine trajecten per taxi af te leggen.

Accommodaties in België

Hotels
Ontdek de veelzijdige hotels in België. Zoek je een hotel in het lowbudget of topsegment met duizenden hotels in België kan het niet moeilijk zijn om de juiste te vinden, kijk anders eens op onze hotellink of er iets van je gading bij is en boek vervolgens een goedkoop hotel te België.

Vakantiehuizen
Ontdek goedkope vakantiehuizen in België. Zoek je een vakantiehuisje in België, kies op onze vakantiehuizenlink een aanbieder en profiteer van vele goedkope vakantie huizen.

Campings
Ontdek goedkope campings in België en stacaravans in België. Zoek je een camping of kampeerplaats in België, kies op onze Kamperen link een aanbieder en profiteer van vele goedkope campings en stacaravans. Elektriciteit op de campings. De netspanning is in de België hetzelfde als in Nederland. Er is 220V/16A aanwezig. Op veel campings betaalt u elektriciteit naar verbruik. De gangbare prijzen zijn € 0,25 per KW overdag en €0,15 ’s nachts. U hoeft ook eventuele speciale stekkers niet in te pakken. De stopcontacten die u nodig heeft in België om bijvoorbeeld uw mobiele telefoon op te laden, zijn hetzelfde als in Nederland.

Related stories

Recente inspiraties

Reis inspiratie: Het achtste wereldwonder, Milford Sound in Nieuw-Zeeland

8 februari

Het achtste wereldwonder, Milford Sound in Nieuw-Zeeland

Ooit verklaard als achtste wereldwonder door de Britste romanschrijver, Rudyard Kipling, i...

Lees verder

Reis inspiratie: All Inclusive, zorgeloos op vakantie gaan

4 februari

All Inclusive, zorgeloos op vakantie gaan

Waarom een all inclusive vakantie boeken? Wie zorgeloos op reis wil gaan en behoefte heeft...

Lees verder

Reis inspiratie: Het beste van Hawaï

Reizen Idee 30 mei

Het beste van Hawaï

Hawaï is een Amerikaanse staat gelegen nabij de Stille Oceaan. Het is een eiland staat en...

Lees verder