Informatie over het reizen naar een land in Europa

Datum: 9 november 2006   

14 minuten leestijd

Reizenidee is een website voor wie reist. Zowel de vakantieganger als de zakenreiziger vindt op de website praktische informatie en nuttige tips over een brede waaier van onderwerpen, gaande van de vereiste documenten over toegang tot de gezondheidszorg tot het gebruik van de mobiele telefoon.
Er valt zoveel te ontdekken voor de reiziger en reizenservice heeft ervoor gezorgd dat reizen veel vlotter verloopt. Profiteer van wat allemaal wordt aangeboden en ga op verkenning.

Handige Informatie over het reizen naar een land in Europa

Voor burgers van de EU

 • Paspoort of identiteitskaart
 • Er zijn geen controles meer aan de grenzen tussen meer dan de helft van de EU-landen. Dit is te danken aan het zogeheten Akkoord van Schengen dat deel uitmaakt van de EU-wetgeving. De Schengen-bepalingen zijn erop gericht alle controles aan de binnengrenzen af te schaffen, maar daadwerkelijke controles aan de buitengrenzen van de EU te realiseren en een gemeenschappelijk visumbeleid in te voeren. Volgende landen nemen volledig deel aan Schengen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden (maar niet Ierland en het Verenigd Koninkrijk), plus IJsland en Noorwegen (die geen lid van de EU zijn)
 • De tien nieuwe lidstaten, die in 2004 tot de EU toetraden, nemen nog niet volledig deel aan Schengen. Dit betekent dat u, om naar deze landen en naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk te reizen, een geldig paspoort of een identiteitskaart nodig hebt
 • Wanneer u de buitengrenzen overschrijdt bij het verlaten of binnenkomen van de EU, hebt u een geldig paspoort of een identiteitskaart nodig. Uiteraard kunt u uw paspoort nodig hebben bij het verlaten van de EU om uw land van bestemming binnen te komen
 • Neem altijd een paspoort of een identiteitskaart mee wanneer u binnen de EU reist om zo nodig uw identiteit te kunnen bewijzen. Indien dat nodig is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, mogen aan de binnengrenzen gedurende een beperkte periode controles worden uitgevoerd
 • Zorg ervoor dat kinderen die met u reizen hun eigen paspoort of identiteitskaart hebben of op uw identiteitsbewijs vermeld staan
 • Dankzij overeenkomsten met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland kunnen hun inwoners op een gelijke behandeling rekenen als burgers van de EU en kunnen zij in de EU reizen zolang zij in het bezit zijn van alleen een identiteitskaart of paspoort
 • U hebt geen visum nodig om binnen de EU te reizen

Voor niet-EU-burgers

 • U hebt een geldig paspoort nodig
 • Burgers uit 33 landen hebben geen visum nodig indien ze voor maximaal drie maanden naar de EU komen. Daaronder bevinden zich drie kandidaat-lidstaten — Bulgarije, Kroatië en Roemenië (maar niet Turkije) — en Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. De lijst met landen van welke de inwoners een visum nodig hebben om naar het Verenigd Koninkrijk of Ierland te reizen, verschilt lichtjes van de lijst die geldt voor de andere EU-landen. In geval van twijfel kunt u het best contact opnemen met het dichtstbijzijnde consulaat van een EU-land
 • Met een visum van een land dat volledig voldoet aan de Schengen-bepalingen mag u automatisch naar alle andere Schengen-landen reizen. Bovendien is een geldige verblijfsvergunning voor één van die Schengen-landen gelijk aan een visum. Het is mogelijk dat u een nationaal visum nodig hebt voor een bezoek aan Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe lidstaten

Op reis
Een geldig rijbewijs dat in een EU-land is uitgereikt, is in de hele EU geldig.

In sommige landen moet u naast een geldig rijbewijs het kentekenbewijs van uw auto bij u hebben. Op EU-niveau is nog geen minimumleeftijd vastgesteld voor het huren van een auto.

Denk erom dat je in de meeste landen 18 moet zijn om met een wagen te mogen rijden. Op EU-niveau is nog geen minimumleeftijd vastgesteld voor het huren van een auto. Meestal varieert de minimumleeftijd tussen 20 en 23 jaar. Er kan ook een maximumleeftijd gelden die kan variëren tussen 65 en 75 jaar.

Autoverzekering
Wanneer u binnen de EU reist, biedt uw autoverzekering automatisch de wettelijk verplichte minimumdekking (wettelijke aansprakelijkheid). Die is ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland geldig. Als u in eigen land all risk verzekerd bent, ga dan na of u ook in andere landen gedekt bent. U kunt ook een pechverhelpingsverzekering nemen.

Een groene kaart is niet noodzakelijk om in de EU te reizen, maar is een internationaal erkend verzekeringsbewijs en vergemakkelijkt het indienen van een schadeclaim als u een ongeval hebt. Neemt u geen groene kaart mee, zorg er dan voor dat u een verzekeringsattest bij u hebt. Het groenekaartsysteem omvat momenteel 44 landen en wordt beheerd door een vereniging van verzekeraars. Op hun website vindt u nadere informatie over het systeem en de doelstellingen.

Bij uw verzekeraar kunt u terecht voor een Europees aanrijdingsformulier. Dit is een standaarddocument waarmee u bij een ongeval in een ander land gemakkelijker ter plaatse aangifte kunt doen.

In het kader van de Europese regelgeving is ervoor gezorgd dat wie buiten zijn eigen land slachtoffer wordt van een verkeersongeval sneller kan worden vergoed. Deze regels zijn niet alleen van toepassing op ongevallen in de EU, maar ook op ongevallen tussen EU-burgers in niet-EU-landen die aan het groenekaartsysteem deelnemen. In 2005 werd overeenstemming bereikt over verdere verbeteringen waardoor het makkelijker wordt voor bestuurders om een verzekering te krijgen en erop een beroep te doen en waardoor de bescherming van slachtoffers van ongevallen wordt verbeterd door het vaststellen van hogere minimumbedragen voor lichamelijke letsels en schade aan eigendom.

Veilig rijden
In alle EU-landen is de veiligheidsgordel zowel voorin als op de achterbank van de auto en in bussen verplicht. Kinderzitjes zijn verplicht als kinderen meerijden in de wagen.

Denkt u eraan dat er in Ierland en het Verenigd Koninkrijk en op Cyprus en Malta links wordt gereden en dat in sommige landen, zoals België, Frankrijk, Nederland, en Portugal over het algemeen voorrang van rechts geldt.

Telefoneren onder het rijden verhoogt de kans op een dodelijk ongeval aanzienlijk. Het is dan ook in alle EU-landen uitdrukkelijk of impliciet verboden. In sommige landen is handenvrij telefoneren toegestaan.

In de meeste EU-lidstaten bedraagt het maximaal toegelaten alcoholgehalte in het bloed 0,5 mg/ml. In sommige ligt het evenwel tussen 0,2 mg/ml en 0,8 mg/ml (0,9 mg/ml in Cyprus). Sommige landen staan echter helemaal geen alcohol in het bloed toe onder het rijden. De Europese Commissie heeft aanbevolen dat alle landen een uniforme maximaal toegestane alcoholconcentratie in het bloed van 0,5 mg/ml zouden invoeren.

Snelheidsbeperkingen
De maximumsnelheid is over het algemeen 110, 120 of 130 km/uur. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 50 of 60 km/uur. Let goed op de borden om de juiste snelheid aan te houden en met bijzondere omstandigheden rekening te kunnen houden.

In de onderstaande tabel zijn de algemeen maximumsnelheden voor auto’s opgenomen die van toepassing zijn vanaf januari 2006. In sommige landen worden striktere maximumsnelheden opgelegd bij slechte weersomstandigheden of voor beginnende bestuurders.

Maximumsnelheden voor auto’s (in km/uur):

Bebouwde kom
Oostenrijk 50 km
België 50 km
Cyprus 50 km
Tsjechië 50 km
Duitsland 50 km
Denemarken 50 km
Spanje 50 km
Estland 50 km
Frankrijk 50 km
Finland 50 km
Verenigd Koninkrijk 48 km
Griekenland 50 km
Hongarije 50 km
Italië 50 km
Ierland 50 km
Luxemburg 50 km
Litouwen 50 km
Letland 50 km
Malta 50 km
Nederland 50 km
Portugal 50 km
Polen 50 km
Zweden 50 km
Slowakije 60 km
Slovenië 50 km

Buiten bebouwde kom
Oostenrijk 100 km
België 90 km
Cyprus 65 of 80 km
Tsjechië 90 km
Duitsland 100 km
Denemarken 80 km
Spanje 90 of 100 km
Estland 90 of 100 of 110 km
Frankrijk 90 of 110 km
Finland 80 of 100 km
Verenigd Koninkrijk 96 of 112 km
Griekenland 90 of 110 km
Hongarije 90 of 110 km
Italië 90 of 110 km
Ierland 80 of 100 km
Luxemburg 90 km
Litouwen 90 km
Letland 90 km
Malta 80 km
Nederland 80 of 100 km
Portugal 90 of 100 km
Polen 90 km
Zweden 70 of 90 km
Slowakije 90 km
Slovenië 90 of 100 km

Autosnelwegen
Oostenrijk 130 km
België 120 km
Cyprus 100 km
Tsjechië 130 km
Duitsland 130 km
Denemarken 110 of 130 km
Spanje 120 km
Frankrijk 130 km
Finland 120 km
Verenigd Koninkrijk 112 km
Griekenland 120 km
Hongarije 130 km
Italië 130 km
Ierland 120 km
Luxemburg 130 km
Litouwen 130 km
Letland 110 km
Nederland 120 km
Portugal 120 km
Polen 130 km
Zweden 110 km
Slowakije 130 km
Slovenië 130 km

Tolheffingen
Vele landen hebben tolwegen, waaronder Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk. Om op de Oostenrijkse autosnelwegen en ” A” -wegen te mogen rijden, moet u een toletiket of vignet hebben. U kunt het kopen aan de voornaamste Oostenrijkse grensposten en in grotere benzinestations. De Tsjechische Republiek, Hongarije en Slowakije hebben een soortgelijk systeem waarbij een sticker op de voorruit moet worden aangebracht.

Per vliegtuig
De totstandkoming van een interne markt voor luchtvaart heeft geleid tot lagere tarieven en een ruimere keuze aan luchtvaartmaatschappijen en diensten voor reizigers. De belangen van de reizigers worden beschermd door EU-regels. Om te garanderen dat luchtpassagiers correct worden behandeld, heeft de Europese Unie hen een aantal rechten verleend.

Rechten van vliegtuigpassagiers
Als vliegtuigpassagier hebt u bepaalde rechten inzake informatie over vluchten en reservaties, schade aan bagage, vertragingen en annuleringen van vluchten, instapweigering, compensatie bij ongevallen, en problemen bij pakketreizen. Deze rechten gelden voor binnenlandse en internationale lijn- en chartervluchten, vanuit een EU-luchthaven, of vanuit een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven, voor zover het een vlucht van een EU-luchtvaartmaatschappij betreft.

In een brochure worden de rechten van vliegtuigpassagiers samengevat (340Kb). Met klachten kunt u terecht bij de luchtvaartmaatschappij of de reisorganisatie. Indien zij hun verplichtingen niet nakomen, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale instantie die toezicht houdt op de afdwinging van deze rechten (102Kb).

Beveiliging
Voorkom vertragingen en ongemak als gevolg van de inbeslagneming van goederen door de veiligheidsdiensten van de luchthaven door te controleren dat u bij u op het vliegtuig of in uw bagage geen verboden artikelen meeneemt. Er is een voor de hele EU geldende lijst goedgekeurd van artikelen die niet zijn toegelaten in de passagiersruimte op vluchten vanuit EU-luchthavens. Voorts is er ook een lijst opgesteld van artikelen die niet in de bagageruimte mogen worden meegenomen. Bij de check-in balie kunt u deze lijsten raadplegen.

Beveiliging van de luchtvaart: de EU reageert op de nieuwe bedreiging van vloeibare explosieven

Strengere handbagageregels binnen de EU

Verandering voor reizigers:
nieuwe regels voor uw handbagage op alle vliegvelden binnen de Europese Unie

Vanaf 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie (EU) nieuwe regels voor wat mee mag in de handbagage. Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen alleen in kleine hoeveelheden (max. 100 ml per stuk) én op de juiste manier verpakt worden meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen op, een vliegveld binnen de Europese Unie. De nieuwe regels gelden voor vloeistoffen zoals water en andere drankjes voor consumptie. Ook geldt het voor gels, pasta’s, lotions en de inhoud van spuitbussen. Toiletartikelen zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder.

Dit zijn de regels voor vloeistoffen in uw handbagage:

 1. u kunt alleen nog vloeistoffen en gels meenemen in verpakkingen van niet meer dan 100 milliliter
 2. deze verpakkingen mogen alleen worden meegenomen in een doorzichtige plastic zak
 3. per persoon mag één doorzichtige plastic zak worden meegenomen
 4. de doorzichtige plastic zak mag niet groter zijn dan 1 liter
 5. de doorzichtige plastic zak moet hersluitbaar zijn

U kunt een geschikte doorzichtige plastic zak van thuis meenemen. Tijdens de introductieperiode ontvangt u de doorzichtige plastic zak gratis op alle Nederlandse luchthavens.

Er zijn twee uitzonderingen:

 • babyvoeding, die u tijdens de vlucht nodig heeft
 • medicijnen, die u tijdens de vlucht nodig heeft

Aankopen op de luchthavens en aan boord
Na de ticket- en/of paspoortcontrole kunt u op de Europese luchthavens en in het vliegtuig van een Europese luchtvaartmaatschappij nog steeds uw (taxfree) aankopen doen. Vloeistoffen en gels die u ná de ticket- en/of paspoortcontrole of in het vliegtuig heeft gekocht, worden door de winkel of aan boord – wanneer nodig – voor u verpakt en verzegeld. Het zegel is één dag geldig. Als u op een volgend vliegveld moet overstappen mag u het zegel niet verbreken tot u op uw eindbestemming bent aangekomen.

Apart aanbieden van uw handbagage
Bij de handbagagecontrole moet u alle vloeistoffen apart aanbieden. Voor de doorzichtige plastic zak geldt dat de verpakkingen er gemakkelijk in moeten passen en de zak gesloten is. Ook jassen, colberts en grote elektrische apparaten, zoals laptops, moet u apart aanbieden bij de handbagagecontrole.

Toelichting en Q&A’s

Waar zijn deze regels voor nodig?
Deze nieuwe regels voor handbagage zijn ingevoerd na de arrestaties van terrorismeverdachten in Groot-Brittannië, in augustus 2006. De verdenking bestaat dat deze personen vloeibare explosieven wilden gebruiken voor een terroristische aanslag. Om de kans daarop te verkleinen, wordt het meenemen van vloeistoffen in de handbagage beperkt en strenger gecontroleerd.

Waarom vloeistoffen?
Er is veel onderzoek gedaan naar vloeibare explosieven. Het blijkt dat voor het veroorzaken van een explosie grotere hoeveelheden nodig zijn. Daarom mogen passagiers geen grote hoeveelheden vloeistof meer meenemen in de handbagage.
Vloeistoffen en gels gekocht op de luchthaven worden extra gecontroleerd en van huis meegebrachte vloeistoffen en gels mogen alleen nog maar in kleine hoeveelheden mee in de handbagage.

Wat kan ik verwachten bij de controle op de luchthaven?
Bij de beveiligingscontrole gaat alle handbagage op een lopende band door een scanner. Hier wordt ook gecontroleerd of u vloeistoffen in uw handbagage hebt. Als u dus vloeistoffen mee wilt nemen in uw handbagage, dan moet u voor vertrek -thuis of op de luchthaven – alles verpakken volgens de nieuwe voorschriften.

Als u vloeistoffen en gels tóch los in uw handbagage houdt, moet u er rekening mee houden dat ze bij de beveiligingscontrole worden ingenomen.

Vóór de controlepunten vindt u speciaal ingerichte plekken waar u een plastic zak kunt krijgen en uw vloeistoffen en gels kunt ompakken.

Bij de handbagagecontrole moet u alle vloeistoffen apart aanbieden. Voor de doorzichtige plastic zak geldt dat de verpakkingen er gemakkelijk in moeten passen en de zak gesloten is. Ook jassen, colberts en grote elektrische apparaten, zoals laptops, moet u apart aanbieden bij de handbagagecontrole.

Waar kan ik een zakje verkrijgen?
Vooralsnog is het doorzichtige plastic zakje dat aan de Europese eisen voldoet moeilijk verkrijgbaar in de winkels. Tijdens de introductieperiode ontvangt u de doorzichtige plastic zak gratis op alle Nederlandse luchthavens.

Kan ik nog winkelen na de paspoortcontrole / taxfree shoppen?
Ja, na de ticket- en/of paspoortcontrole kunt u op een EU-luchthaven en in het vliegtuig van een Europese luchtvaartmaatschappij nog steeds uw (taxfree) aankopen doen. Vloeistoffen en gels die u ná de ticket- en/of paspoortcontrole of in het vliegtuig heeft gekocht, worden door de verkoper – wanneer nodig – voor u verpakt en verzegeld. Het zegel is één dag geldig. Als u op een volgend vliegveld moet overstappen mag u het zegel niet verbreken tot op uw eindbestemming bent aangekomen.

Aankopen op niet-Europese luchthavens en aan boord van niet-Europese luchtvaartmaatschappijen
Als u vloeistoffen en gels (taxfree) koopt op een niet- Europese luchthaven en u stapt over op een Europese luchthaven, moet u er rekening mee houden dat uw aankopen bij de beveiligingscontrole worden ingenomen. Dit geldt ook voor (taxfree) aankopen die u aan boord van een niet-Europese luchtvaartmaatschappij hebt gedaan.

Waarom in het kleine plastic zakje?
Het doorzichtige plastic zakje is nodig voor de controle op de luchthaven. Als alle verpakkingen bij elkaar in het doorzichtige zakje zitten, kan het beveiligingspersoneel in één oogopslag zien of de regels zijn gevolgd. Voor de doorzichtige plastic zak geldt dat de verpakkingen er gemakkelijk in moeten passen en de zak gesloten is. De controles zullen sneller gaan als alle passagiers hun spullen op deze manier verpakken. Daarom moeten alle verpakkingen ook gemakkelijk in de doorzichtige plastic zak passen en moet de zak gesloten zijn. Als u vloeistoffen en gels tóch los in uw handbagage houdt, moet u er rekening mee houden dat ze bij de beveiligingscontrole worden ingenomen.

Gelden deze regels overal?
In alle 25 landen van de Europese Unie gelden dezelfde regels, op alle luchthavens. Dus als u vertrekt of overstapt in de Europese Unie, dan gelden deze regels. In de Verenigde Staten en Canada gelden vergelijkbare regels voor handbagage. En voor landen buiten de Europese Unie kunnen andere regels gelden. Houdt u daar rekening mee.

Waar kan ik deze regels vinden?
Vanaf 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie (EU) dezelfde regels voor handbagage. De handbagageregels kunt u vinden op teletekstpagina 762 of op de websites van uw luchtvaartmaatschappij of luchthaven.

Per trein
De EU heeft een uitgebreid spoorwegennetwerk van 195.000 km met internationale passagiersdiensten vanuit alle landen. In verscheidene landen zijn er hogesnelheidslijnen, waarbij treinen een snelheid van 300 km/u kunnen halen.

Aanzienlijke financiële steun wordt verleend aan trans-Europese projecten zoals spoorverbindingen vanuit Lyon naar de Poolse grens met Oekraïne, van Berlijn naar Palermo, van Parijs naar Bratislava en van Warschau naar Helsinki. . Er worden nieuwe internationale hogesnelheidslijnen aangelegd tussen Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam en in het zuidwesten van Europa van Lissabon naar Bordeaux.

Related stories

Recente inspiraties

Reis inspiratie: Het achtste wereldwonder, Milford Sound in Nieuw-Zeeland

8 februari

Het achtste wereldwonder, Milford Sound in Nieuw-Zeeland

Ooit verklaard als achtste wereldwonder door de Britste romanschrijver, Rudyard Kipling, i...

Lees verder

Reis inspiratie: All Inclusive, zorgeloos op vakantie gaan

4 februari

All Inclusive, zorgeloos op vakantie gaan

Waarom een all inclusive vakantie boeken? Wie zorgeloos op reis wil gaan en behoefte heeft...

Lees verder

Reis inspiratie: Het beste van Hawaï

Reizen Idee 30 mei

Het beste van Hawaï

Hawaï is een Amerikaanse staat gelegen nabij de Stille Oceaan. Het is een eiland staat en...

Lees verder